OBJEDNÁVANIE

PRIJÍMAME NOVÉ PACIENTKY !!!

ZMLUVNÍ PARTNERI: UNION, DÔVERA a VŠZP od 1.9.2019

 • Chod OBJEDNÁVANIA:
  • AKÚTNE stavy prijímame PREDNOSTNE !!!!
  • objednávanie je možné telefonicky na t.č. 055/333 67 58 alebo +421 904 413 995 alebo +421 944 664 682
  • mailom: ambulancia.gynekop@gmail.com  = túto adresu máme stále po ruke !!!
  • prípadné výsledky Vám oznámime telefonicky alebo prostredníctvom mailu (ak sú výsledky úplne v poriadku telefonicky ani mailom neoznamujeme…. ak je potrebná liečba, alebo je potrebná konzultácia s pacientkou  voláme či zasielame e-mail)

Ďalej Vám dávame na vedomie:

 • Ak sme v našej ambulancii NEPRÍTOMNÍ z dôvodu čerpania dovolenky, školenia a pod., ….a potrebujete zaslať e-recept, objednať sa, prípadne telefonicky konzultovať  Váš zdravotný problém……..môžete sa na nás obrátiť …….. +421 904 413 995
 • Akútne stavy rieši nemocnica, prípadne zastupujúci lekár.

Váš GYNEKOP