BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE

Vážené pacientky,

V zmysle nariadených opatrení zo strany štátu o ochrane zdravia občanov SR pred šírením nákazy CORONA vírusu Vám oznamujeme nasledovné zmeny vo fungovaní našej ambulancie:

  1. Úprava ordinačných hodín: utorok a štvrtok  od 11.00 hod – do 15.00 hod. Ostatné dni sa ordinačné hodiny nemania.
  2. Pred vstupom do ordinácie ste povinná vypísať Prehlásenie o Vašom pohybe v súvislosti s vírusom COVID – 19, ktoré Vám predloží personál ambulancie
  3. Pri vstupe do ambulancie ste povinná si obuť jednorázové návleky na topánky, ktoré sú pri vstupných dverách, mať ochranu tváre rúškom a umyť si ruky dezinfekčným mydlom
  4. t.č. ošetrujeme len tehotné, akútne stavy (silné krvácanie, silné bolesti), ostatné záležitosti riešime v čase ordinačných hodín telefonicky
  5. do čakárne a ambulancie prosíme vchádzať bez doprovodu